about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ ĐÔNG KINH

Địa lý: Xã Nằm ở phía Đông Bắc của Huyện Đông Hưng
• Đông giáp xã Thụy Thanh của huyện Thái Thụy
• Tây giáp xã Hà Giang huyện Đông Hưng
• Nam giáp xã Đông Tân huyện Đông Hưng
• Bắc giáp xã Đông Cường huyện Đông Hưng